Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2 HANDLEIDING TOT

voor onze oogen, op 't gelaat als ingedrukt. Hoe veel flauwheid, zwakheid en gladheid, van al 't mannelijke en ruwe verwijderd, befpeuren wij niet bij die verwijfden onzer kunne, of bij die vertederde, gevoelige en vrouwelijke jongelingen , die zich bijna nooit om zaaken van ernst, van kracht bekommeren ; die zich, even gelijk de Sexe, voornamelijk of alleen op de kunst van te behaagen toeleggen ; met één woord, wier gewoone bezigheden of vermaaken aan die der vrouwelijke kunne grenzen, of daar mede inftemmen ?

Men kan den jongeling, die, groot geworden zijnde, de rol van den volkomen man zal fpeelen , reeds gemakkelijk onderkennen van hem, die door 't ronde, 't fijne, 't uiterst zagte, gladde en weeke van zijn gelaat, ons al vroeg doet vermoeden, dat hij in 't vervolg meêr tot vrouwelijke hoedanigheden, dan tot mannelijke charakters zal overhellen. Gevoeligheid , teêrhartigheid, vrees en zwakheid, zullen dan veelal de gewoone hoedanigheden zijner ziele zijn; terwijl zijn vermaaklust overal voedfel zal weeten te vinden , uitgezonderd in 't ernftige, in 'tmannelijke, in 't groote en in 't hardvogtige.

En ten blijke, hoe zeer een mannelijk, min fchoon, eenigzins wat hoekiger gelaat, zo wij dit bij de vrouw ontdekken, ons hier gemakkelijk den man in denktrant en charakter doet

ver-

Sluiten