is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de physionomiekunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jï8 HANDLEIDING TOT

ten van enkele gezichtsdeelen konden afwisfelen, de Natuur nogthans meer dan vier mi> lioenen ; en wanneer zij met tienderlei foorten van enkele gezichtsdeelen kon afwisfelen, zij dan in ftaat zij, meer dan 800. millioenen van de verfchülendfte phyfionomiën daaruit te vormen.

Daar 'nu de Natuur ook de enkele deelen van 't aangezicht bijkans op ontelbaare wijzen kan veranderen, en (gelijk de Schrijver met opzicht tot de oogen heeft doen zien) veele millioenen verfchillende foorten daarvan kan voortbrengen , zo zien wij daar door op de volkomenfte en overtuigendfte wijze , dat de Natuur over een getal van onderfcheidene phyfionomiën , dat bijkans in 't onëindige grenst, gebieden kan; en die onder de menfchen verdeelen, om daar door alle verwarring voor te komen, en alle die voordeden te bewerken, die deze ontelbaare verfcheidenheid der phyfionomien, aan de natuurlijke Gelaatkunde verfchaft.

Het tweede voordeel, 't geen de Schrijver uit de famenftellinge van zulk eene tafel afleidt, isy dat wij dan niet meer noodig hebben, om op de phyfionomiën als rond te tasten, om ' de zitplaats van 't phyfionomifche vruchtdoos in enkele deelen van 't gezicht te zoeken.

Nu kennen wij het eigenlijk onderwerp der Gelaatkunde nauwkeuriger, en kunnen'er met

de