Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frankrijk meer andere voorbeelden van h.et verbeteren der Wollen, tof een grooten trap van fijnheid ; eenige eigenaars van kudden , weikei zich hebben voorzien van Rammen, wier Wol. fijner was dan die van het inlandfche Ras, -hebben het genoegen gehad van te zien, dat hunne Wol verbeterde, en in prijs toenam.

Spaanfche Rammen en Ooijen zijn , zonder te ontaarten, in onze Provinciën reeds Jaaren achter een in den zelfden ftaat gebleeven. — Door mijne eigene ondervinding, en die van veeje anderen ben ik overtuigd , dat alle bergagtige ftreeken in Frankrijk , allerfijnfle Wollen, kunnen voortbrengen, en dat wij in de grafige weiden van ons vlakke Land, zeer lange Wolle zullen kunnen hebben.

De wijze verordeningen door het Provinciaal bellier in Berrij gemaakt, om een School voor hoederije en beperking van de Schaapen op te rigten, heb ik met- veel vermaak vernomen, en ik heb mij gehaast een mijner Herders daar tot Leermeeller te geeven, en de Rammen door die Provincie van mij verzogt, zal ik insgelijks zenden.— Om in Frankrijk de allerfijn/te en lange Wollen te vermenigvuldigen, hebben wij geen vreemde Schaapen noodig; uicgezogteRam. men van Rousfillon , en Vlaanderen, zullen zulks fpoedig bezorgen , indien wij dezelve naar

Sluiten