is toegevoegd aan uw favorieten.

De moei-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioi )

ze ambten promoveert de dichter in deze regelen den vorst, dien hij bezingt!— Ridete, quotquot estis, d Gatenes!

Gy doet haar welgedaan.'} Dit welgedann, en het vaderlijk leroemd tapijt, zijn onverftaanbare zetten.

De liefde tot het Vaderland.'] Wiens liefde tot het Vaderland ? dat flaat 'er niet bij de Conjiructie leert,

dat het des dichters liefde tot het vaderland is, want ze

roept hem, om den Vorst in te haaien Evenwel fchijnt

de dichter 's vorften liefde tot het vaderland te bedoelen , die hem »p 't Jlerkst verbind! waar aan ? dit is in de pen' gebleeven* en kan nu, naar goeddunken van den lezer, ingevuld worden die liefde van den Prins tot 't vaderland , fchiet veel fchooner Jlraalen , dan ~— zijn (taatsen krijgskunst ? Maar hoe fraai roemt dan de dichter zijnen Prins ? Bic nodus est vindice dignus!

Ze roept me om u, enz ] De liefde tot het vaderland roept den dichter, om den Prins, in deszelfs zaaien in te haaien. Dus zal hij Ceremonie-meester zijn geweest, om den Prins te recipieeren; een anderen zin kan ik aan de woorden met geven.

't Vorstminnend enz.] De dichter is rijk en keurig in Epitheta; en tevens rijk in dubbelzinnigheden, is 's Gravenhage vorstminnend, of heeft 's Gtavenhage een vorst, minnend oog ? Hoe nodig was het, dat in een volgende courant de dichter eene nadere Jmplidiu en Interpretatie bij zijn dichtftukjen voegde, ten einde domme lezers te hulp te komen.

Ziet u i Vorst, op 't paard inbljdfchap opgetoogen.] Het geen ik van de dubbelzinnigheden gezegd tieb, heeft ook hier plaats, voornaamlijk, om dat 'er geen comma ftaat achter paard. Wie is hier in blijdfchap opgetogen, het oog van 's Gravenhage; (in 't voorbijgaan; het oog van 's Gravenhage ziet. Is dat niet vreemd?) of is de Prins in blijdfchap opgetogen op het paard? of het paard ? gelijk men zegt, dat het paard van achilles moedig was op zijnen edelen berijder, en de Bucefaal van alexander niemand op den den rug wilde dulden , behalven dezen groeten vorst. — Hoe het zij,'t vorstminnend 's Gravenhages oog ziet!

Wat ziet het ? de Prins te paard!

Is dat niet heerlijk!

Qjiis talia fando Ttmperet a lacrimis? ^ Daar gij gezond enz] Dit woordjen gezond, dewijl er weder de comma ontbrsekt, behoort zeker tot de volgende woorden, gezond in al uw toogen. Welk is hier N} de