Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 236 )

den; maar een middel, om aan zondaars uit het menfchelijk gedacht, diezelfde rechtvaardigheid Gods, die Hij ontvangen had, medetedeelen, en hun zoo eene nieuwe natuur te bezorgen.

4. Het oogmerk van deeze verlosfing was alleen, op dat de uitverkoorenen de fchadelijke gevolgen van die booze natuur, die zij iri Adam van God ontvangen hadden, niet zouden ondervinden, maar door mededeeling van die zelfde rechtvaardigheid, die in God is, en die ook aan Jefus gegeeven was, eene geheel andere en nieuwe natuur ontvangen zouden, waar door zij dan in het Godlijk oordeel, dat naar waarheid is, rechtvaardig konden gekeurd worden. Uit kracht van deeze rechtvaardige natuur konden zij dan ook met God verzoenen, dat is, God kon van den éénen, en de mensch van den anderen kant, alle haat en vijandfchap' tegen malkanderen afleggen. Want zoo begrijpt van der Kemp de verzoening van zondaars met God. (a) En wanneer hij elders zegt, dat Jefus een middel is ter verzoening met God door het geloof, dan tekent hij den Heere Jefus, in zijne middelaarsbediening be-

fchouwd»

(«) Theod. pag. 155.

Sluiten