Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 VERHANDELINGEN uitgegeven door &e.

Maart, op deeze landen. Maar naar maate de gronden meer naar het zandige en drooge trekken, diend men de kwantiteit der asch te verminderen tot op zeven zak. hen, de zwaarfte minder bemestende dan de ligtere. Op welke laatfte vooral koemest gebragt moet worden, terwyl de paardemest op de zwaartfte en vogtigfte van dienst is, mits men dat jaar met de turfasch te rug blvft. Dan deeze te rugblyving ! omt, by enkele koe, of wel gemengde mest van paarden, koeijen en fchapen,niet te pas. Wanneer ook de paarden en fchaapen mest de overhand hadt, moet men het getal zakken turfasch verminderen. — Ziet daar een omftandig verflag van deeze eerfte Verhandeling — Wy zullen van de overigen, by nadere gelegenheid, melding maaken.

VII.

Sluiten