is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Boek der Pfalmen,

den laatften,in dien bundel te bevatten,gelyk hierwederomgefchiedis; daar het immers ontegenzegtrelyk is, dat een merkelyk gedeelte derzelven, niet om in den Bybel te leezen, maar om in de Christelyke Godsdienstoefeningen, als Gezangen, te gebruiken, geheel overtollig en nutteloos is. Ook heeftmen dit by verfcheide verbeteringen van Gezangboeken, zo van de Gereformeerde als Lutherfche Gemeenten in Duitsehland , wel ingezien, en daarin alleen zodanige Pfalmen behouden, welke voor het gekruik van den Christelyken Godsdienst best gefchikt waren. Doch dit in 't voorby gaan.

Dat by de Lutherfche Gemeenten, gelyk by zo veele anderen, eene hervorming, ten opzichte haarer Kerkgezangen, noodig was, behoeft geen fcewys. Dezelfde redenen hadden daar plaats, welke de Hervormde Kerken hier te Lande, de Kerken in Duitsehland en elders daartoe bewogen. Men was 'er ook reeds lang op bedacht. Ten getuigen hiervan (trekken eene nieuwe beryming der Pfalmen en Gezangen, door Christoffel Beubeker, voor veertig jaaren vervaardigd, en eene andere door den Heere Jan Everhard Grave in 1776 aan 't licht gegeeven. De eerfte is, gelyk men ons bericht heeft, by weinige Gemeenten in deeze Republiek, en by de Kerken in de Coloniën ingevoerd; en wat betreft de tweede, indien het waar is, dat zy, die met de uitvoering van dit moeijelyk werk belast waren, toen reeds gegronde hoop hadden om het Boek in die orde te zien verfchynen, waarïn het thans is ingevoerd, dan zal elk onpartydige hunne keuze moeten billyken,

dat