is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348 Hét Boel der Pfalmen,

men waren enkel navolgingen, hoe kreupel ook, van Oude Hoogduitfche Dichters, die ten minften bekwaamer waren dan Datheen; en dit althans maakte deezen merkelyk korter. Deeze kortheid, wy bekennen het, moest niet zelden den Dichteten meerder moeite verfchaffen, om 'er de denkbeelden van het ooriprongkelyke naar waarde in te brengen, zonder die iets te doen verliezen; maar ook aan den anderen kant, daar hen dit gelukte, gaf hen die gedrongen bondigheid zo veel meerder voorrecht, als zy minder verplicht waren , ter rekking der vaerzen, 'er iets van hunne eigene gedachten tusfehen te voegen, en dus van den eigenlyken geest der heilige Dichteren aftewyken. Een voorbeeld of twee zullen dit beter ophelderen dan lange redeneeringen ; Zo leezen wy in den zwierigen XLVftenPfalm, volgens de beryming van het Kunstgenootfchap Laus Deo.

vs.4.Daarom, ö God, wien ieder hulde doet»

Heeft u uw God in ryker overvloed Het achtbaar hoofd met olie overgoten, Dan iemand ooit van alle uxue meégenooten. Uw Kleeding riekt naar de eêlfte fpecery: Uw elpentroon verheerlykt die kleedy.

5. In uw gevolg van Edelen en Grooten,

Zyn Dochters, uit Monarchen voortgefproten: De Koningin praalt aan uw rechtehand, in 't goud gedost, verfierd met diamant.

In