is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22*5 Mijftve en Memorie

men heeft No. 154, 125 en 126. van dat in elks hande zynde Weekblad met aanmerkingen te vermeerderen: uit welke vermeerderingen op meer dan eene plaats niet onwaarfchynelyk afteleiden is, dat de Schryver goede gelegenheid gehad , heeft, om van de eigenlyke bedoelingen van 's Prinfen Misfive en Memorie zeer wel onderrigt te worden, waarom dan ook de woorden van deezen Schryver hier onder geplaatst zyn;(*) terwyl de andere Schryver,

.-(*) De Schryvers van den Post van den Neder-Rhyn

haddén gezegd — zedert Z. I). H. Zyne Juflificatie •

heeft overgeleverd. Hier op merkt de Vermeerderaar

van den Post aan. „ Juftficatie: Uit de gantfche

„ inrigting der Memorie van Z.H. is het zichtbaar, dat „ het eigenlyk niet zo zeer eene Juflificatie is, welke

„ men daarmede bedoeld heeft. De taak,

„ welke Zyne Hoogheid zich fchynt voorgefteld te „ hebben, was niet" om elke van die verrigtingen e» „ bedoelingen goed te maaken en te bewyzen, dat Z. „ H., behoudens 's Lands welzyn, zo en niet anders

„ heeft moeten handelen: Hadt Z. H. het eerfte

„ voorgehad, dan zoude die Prins genoodzaakt geweest „ zyn, om alle die hoonende gefchriften , en kwaad„' aardige bedenkingen, met welken men hoogstdeszelfi „ beftuur.,t?elasterd en begispt heeft, ftuk voor ftuk op te neemen en te beantwoorden. De Schryver dier " Juflificatie hadt geene Memorie, maar eene Deduüie " moeten opftellen. Dit nu kon niet gefchieden, of men

'„ zoude daar uit gehaald hebben eene erkentenis

" dat de Admiraal Generaal van de Unie zich tot ver. " ütitwoording gehouden rtkend, niet flegts aan het

ge.