is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LETTERNIEUWS. 4»3

indien de opfteller zich had gelieven bekend te maaken, en tevens aan het Publiek medetedeelen , door welk Kanaal , en uit welke handen, hy de bygebragte Alle had ontfangen.

Leipzich. L. Crtjsius geeft uit een Rukje, in 8°, betyteld; Zur Chrisclichen besferung und zufreeden; heit,'in vornehmen ftanden. (Aanleiding ter Christelyke verbetering en tevredenheid voor lieden van rang en opvoeding). Onder deezen tytel verfchynt, in een ge. heel andere gedaante, het bekende werkje van den Ierfchen Godgeleerden Wicliam Law, ajeriêus call to a devout and holy life, waarin de alte ftrenge eifchen des vrooraen Schryvers met oordeel zyn gemaatigd, iategendeel duidelyke gezuiverde en breedvoerige aanwyzingen ter Godsvrucht aan de hand gegeeven, en vooral zorg gedraagen , dat Christenen van verfcheidene begrippen en gezindheden, hetzelve met Richting e* nut kunnen gebruiken. Dit boek, gelyk het thans verfchynt , wordt in fommige Journaalen toegefchrevero san den Heer D asedow, een man wiens uitmuntends verdienden omtrent de opvoeding der Kinderen genoeg bekend zyn, doch wiens vrije denkwyze in andere Schriften, dit boek by veelen niet zal aanpryzen , die anders (indien *s mans naam flechts onbekend ware gebleven) daarvan een nuttig gebruik zouden hebben kunnen maaken, zonder eenigen aanfloot te vermoeden of te ontdekken.

Te Gott inces is uitgegeven, Michael Sarcone. Trofdir artzeney gelahrtheid in Neapoli. Von der Kinderpokken , und der r.ethwendigkeit die ausrotting der zeiben zu vtrfuihen, aus den ltêlianU fchen überfetst und mt mmerhmgen vermthret von Dd2 Ps