Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356

De r Administration des Flnances, de la Francs Par Mr. jNbckü^ 1784.Grand3vo. 3 Tomcs.

Dat is i

Over het beftier der Geld - Middelen van Frankryk Door den HeerNECKER. 1784. drie Deelen» Groot 8vo.

Dit Werk is in het einde van het voorledens jaar,, gelyk in ibmmige Nieuws• Papieren gemeld is, in Zwitferland uitgegeeven, en van hetzelve zyn Veele duizenden üxemplaaren te Parys en elders in Frankryk verkogt, zonder eenig verbod, of eenige openlyke goedkeuring tot heden toe. Alleen word in fommige Nieuwspapieren gemeld, dat eenige Leden der Provinciale Staaten van Bretagne, voorgevende hetzelve iets onaangenaams voor hunne Vergadering in te fluiten, het aan het Parlement Van Rennes zouden aangeklaagd hebben; doch dat dit Provinciale Gerechts hof het onderzoek daar van voor eenen geruirnen tyd zoude hebben uitgefteld. Hoe verre hier nogthans ftaat op te maaken zy, verklaaren wy niet te weten. Wy kunnen ook niet zien dat daar eenige reden toe zoude zyn ; ook fchynt het dus ook door het Franfche Ministerie begrepen te worden.

De Schryver betuigt, in het begin van zyne Voorreden, dat hy met veel genegenheid voor Frankryk dit Werk gefchreven heeft, om niet

al-

Sluiten