is toegevoegd aan uw favorieten.

Moriz, of De gevallen van den heere Lemberg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v IJ f t) E BOEK. 233

Kameraaden mij niet vastgehouden hadden. Ik was geheel zonder gedachten.

„ Tusfchen 4 en 6 uuren meet ik daar „ zijn" zeide ik tegen mijn Generaal, t^en ik hem om Verlof verzoet; en hier door meende ik hem het alleriïerkst bewijs , tot aandrang van mijn Verzoek , gegeeven te hebben.

Het zal wel iets laater worden , mijn „ lieve Lemberc!" zei de oude Krijgsman, met een lagchend gelaat; want hij wist waar het mij fchortte.

Geen Minuut laater, zeide ik, want zij

„ houd mij anders voor ontrouw of

,, voor dood! "

„ Gij hebt waare Krijgsmans beweegrede,, nen voor uwe reize, mijn waarde Lem„ berg! hervatte hij. Gij overtuigt mij ge„ heel; en derhalven zult gij morgen vroeg, ,, om 9 uuren verlof krijgen."

Ik verbaasde. Morgen vroeg om 9 uuren; dan had ik in 7 uuren ï6 Meilen moeten reiden .' Dit was onmogelijk ! Naauwlijks had ik dit uitgerekend of ik keerde mij om , met een vast voorneemen, om zonder Verlof voord te draaven.

„ Losbol! n— riep hij ernltig uit — ik P 5 » weet