is toegevoegd aan je favorieten.

Moriz, of De gevallen van den heere Lemberg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDÉ BOEK. 341

zwarten fchoot begroef; en de geheele levendige Schepping met mijne Ziele gelijk fcheen te maaken.

Deze onrustigheid der Natuur wisfelde de onrustigheid van mijn harte af. Jk Wondt mij geheel in mijn O verrok, ftak de handen in mijn borst, en Verborg het aangezigt onder mijn Zakdoek : en keerde dus den Wind, als in trotschheid, den rug toe. Zo geheel in mij zei ven vei zonken, zag ik de Beelden, welke mijne Verbeelding voorbij gingen, met moed en ftandvastigheid in het gezichten 1 1 eindelijk fcheen mijne Ziel 'er aan gewoon te I worden. Dit was zekerlijk eene verdooving, I doch een zeer weldaadige verdooving; nadien I zij voor de befchouwingen van het toekom1 ftige in mijne Ziele ruimte liet.

De trouwlooze nooit weder te zien , was ', eene gedachte daar ik van lilde, en evenwel kwam zij mij telkens voor den Geest. Naar l mijn Guarnifoen te rug te keeren , en mij, van mijne bekenden , met groote oogen te i laaten aanzien, of naar zich te trekken, was een tweede denkbeeld, dat mij de heele waei reld door gejaagt zou hebben : en evenwel brande ik van begeerte, om hen te vertellen, 1 hoe ik mijnen Medeminnaar geftraft had.

Q Maar