Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

03» =

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDDEEL.

Duisterheid vol geheim, egter alleen voor blinden geheel zonder licht.

E^n klaverblad bellaar, gelijk bekend is, gemeenlijk uit niet meer dan drie bladen; egter Z'jn er ook wel enkelen , die vier bladen hebben. Deze laatite foort is zeer zeldzaam, en heeft, volgens een oud vertelzei, eene zekere geheime kragr.

Schoon wij aan dit vertelzei niet willen geloven, maken wij egter eenige bedenking, om het van allen grond ontbloot te agten, dewijl wij ten minste één geval weten, waarin het indedaad door de ondervinding bevestigd is. Men vind deze bevestiging in het leven van Saul.

Het klaverblad, welk wij onze lezers reeds hebben doen kennen, behoort ook tot deze zeldzaame foort: want hec beftond eigenlijk o:>k uit vier bladen. Wij hebben reeds gezegd , dat Birnbaum, Worm en R i f o er toe behoorden; het zal een' ieder, die deze gefchiedenis

tot

Sluiten