is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.834 HISTORIE n e r

jaar \U6 eene Editie van alle de Schriften vmFieta, die hy bekomen konde.

VIII.

Thans moeten wy kortelyk in oogenfehyn neemen verfcheide Algebraïsten van de XVle. eeuwe, welke door Jiunne Schriften veel toegebragt hebben , om den Imaak en de keanisfe der Algebra te verfpreiden. h) italien vinden wy, behalven de Analisten, wier ontdekkingen reeds voorgedragen zyn, een zekeren Pelecanius of Callgarius, die in 'c jaar 1518 fchreef. In Hankryk handelde le Peieüer in 't jaar 155+over de Algebra. Jean Buteon, naderhand Overfte der orde van St. Antomus, gaf in 't jaar 1 s^y eene Verhaudehng over dezelve uit: hy is, myns bedunkens, de eerde, die, na dat hy de verfchillende tekens, waar van de Analisten zich tot in dien tyd bedienden , verworpen hadt, op het denkbeeld viel om letteren van het ABC te gebruiken, en dus den weg Mande tot de nieuwe gedaanre, welke Fieta aan de Algebra gaf: Gosfelin van Cahors, Bernard Salignac gaven ook Verhandelingen over de Algebra in 15.., cn in 1580. In Engeland verklaarden Robert Record, Richard Norman , Leonard Digges de Algebra aan hunne Landgenooten. In üuitschland zag men Michiel Stifels bloeden, wiens Arithmetica integra, die ten deele eene Verhandeling over de Algebra is, in 1544 het licht zag (rj; Christofel Rudolph, die niet

als

(r) Het moeit ons voor de eere van Stifels hier te moeten aanmerken , dat hy met een groot talent voor de IViskunde veele zotte inbeeldingen hadt, Ily voor. frelde het einde der Waereld tegen'het jaar 1533 in de maand Oftooer, vestigende zyn gevoelen op deeze woorden : Jefus Nazarenus , Rex jndeerum . .. videbunt in fWito transfixerunt of pupitgerunt. Wanneer by de cel. Ipye leiteren van di; woorucn faamenvoegde, bevondj