is toegevoegd aan uw favorieten.

Rechtmaatige en vrymoedige verdeediging van Adrianus Hoevenaar [...] waar by het wederrechtelijke en nietige van de crimineele procedures, ingesteld door [...] Fredrik Christiaan Reynhard [...] op ende jegens Adrianus Hoevenaar [...] wordt aangetoont, zo wel, als de nulliteiten van het vonnis [...] den 4 july 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rëgaande: bedreigingen als breder bij dezelve ; dat boven dit alles Je Gedaagde Defaillant in de oproerige bedrijven, welke vervolgens binnen deze Stad hebben plaats gehad, zig zo verre heeft geimmisfeerd, dat hij niet alleen bij het pretenfelijk verkiezen van Raaden, maar ook in het bij. zonder bij het in den Eed nemen derzelven, cp den 28 Auguftus en 12 O&ober 1786, als mede Amanuenfis heeft gefungeerd-, en zig dus als een der voornaamften van een feditieufe Cabale gedragen; alle welke feiten , breeder bij bovengemelde Inthendit vermeld, importeeren zeer zwaare en atrocedeliclen, in het algemeen begaan tegen dc hoogheid, en wettige Regeeringe dezer Stad, en Provincie; welke dus in een Lanil daar goede 'Jufiitie vigeert niet konnen worden geconniveerd, maar anderen ten affchrik en exempel behooren te worden ge' ftraft :

Zo is 't, dat het yoorfchreve Gerecht, doende recht, den Gedaagde Defaillant. heeft verfteken, en verftgekt bij dezen vatt O 2 alle