is toegevoegd aan uw favorieten.

Rechtmaatige en vrymoedige verdeediging van Adrianus Hoevenaar [...] waar by het wederrechtelijke en nietige van de crimineele procedures, ingesteld door [...] Fredrik Christiaan Reynhard [...] op ende jegens Adrianus Hoevenaar [...] wordt aangetoont, zo wel, als de nulliteiten van het vonnis [...] den 4 july 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïcan opgemaakt worden uit de zo veel geruchts gemaakt hebbende Crimineele proceduies, welke in den jaare 1588 gevoerd zijn door Joncheer Nkolaas van Suylen Heere van Seventer, als Hoofd Officier N. O. tege den Burgemeefter Gerrit Proninck genaamd van Deventer, gevangen en Beklaagden, tege wien de Crimineele Eysch en Conclufie behelsde „ dat hij (op de middelen tegens „ hem geallegueerd)onderworpe was de poene, geftatueerd ,, tege feditieufe Confpirateurs, Muitemakers, Rebel-

len , Meinëedigen , Falfarisfen , openbaare Gewel„ deffe, Autheurs van fameufe Libellen of Gefchriften, ,, ende ambitieufe ook facrileges ende Reos lajas Ma„ jestatis geftatueerd ; als alle dezelve Crimina geitereert „ hebbende: concluderende daaromme ten fine den Gej, vangen geftraft zoude worden, Crimineelijk aan den „ Lijve, naar exigentie van zaaken, hem te laste ge-

leijt, en dat bij provifie den gevangen fcherpelijk „ en bij torture geëxamineert zoude worden."

Dat hoe zeer deeze Eysch en Conclufie gefundeert wierd op het begaan Crimen lefce Majestatis, blijkt nochtans bij Sententie, den 11 Juny 1589 op Advijs van Rechtsgeleerden gegeeve, verftaan te zijn, dat den Ge. vangen ter zaake van de feyten, bij Eysch gemeld, niet verklaard is het Crimen lajce Majestatis tege de Staats - Leeden of de hoogheid van de Provincie begaan te hebben, maar heeft het Gerecht den Beklaagden gebannen uit de Stad Utrecht en de Vrijheid van dien, ten eeuwigen dage, daar uit te vertrekken binne 24 uuren , na dat hij uit de gevangenis zoude weezen gerelaxeerd, verklaarende hem te weezen inhaliel, om ee« nige Staten of Officien te bedienen, en condemneeren-

de