is toegevoegd aan uw favorieten.

Rechtmaatige en vrymoedige verdeediging van Adrianus Hoevenaar [...] waar by het wederrechtelijke en nietige van de crimineele procedures, ingesteld door [...] Fredrik Christiaan Reynhard [...] op ende jegens Adrianus Hoevenaar [...] wordt aangetoont, zo wel, als de nulliteiten van het vonnis [...] den 4 july 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 427)

ie hem Verweerder en gevangen in de mifen van Justi» tie tot tauxatie en moderatie van den Gerechte;

En dit, zonder dat bij de voorfz. Crimineele Con< clufie was gecontendeert, tot confiscatie van goederen; gelijk daar van bij die Sententie ook niet word gerept :

Zo als dezelve ook niet verder inhoud, dan het hannisfement uit de Stad en Vrijheid van dien, offchoon de Raad der Stad Utrecht, zedert den 12 January 1582, door het Pandfchap de Hooge en Crimineele Jurisdictie over de Vaart of Vreeswyk bekome had, om door het Gerecht der Stad Utrecht, volgens verleende authorifatie te doen uitoeffenen; waar van hier onder

breeder. Zie Bob, XXV Boek, fol. 35 van de oude

cn 358 van de nieuwe druk; zo als, tot verfterking van het voorgemelde gevoelen, almede kan dienen de niet min geruchts gemaakt hebbende procedures van den Heer van Duckenburgh, Schout der Stad Utrecht, N.O. Eysfcher op en de jegens Johan Wachtelaer, Burger der Stad Utrecht, en Canonik van St. Marie aldaar, Ge. daagde bij Edifte in perzoon en Defaillant: hebbende gem. Heer Hoofd - Officier bij de Conclucie van zijn overgeleeverd Intendit onder anderen geconcludeert, dat de Gedaagde Defaillant zoude verklaart worden, „ Crimen van lafte Majefteijt, Rebellie en perduellie t'e„ ghens defen Staet gecommitteert, zijne prebende in de „ kerke St. Marien, midtsgaders alle zijne goederen ten „ behoeve van den Heer verbeurt te hebben"

Doch welke Conclufie, zo ten aanzien van het Cn". men Isfte Majestatis enz. als met opzicht tot de verbeurt verklaaring van alle zijne goederen ten behoeve van den. Heer, aan den Hoofd-Officier niet geadjudiceerd is,