is toegevoegd aan uw favorieten.

Rechtmaatige en vrymoedige verdeediging van Adrianus Hoevenaar [...] waar by het wederrechtelijke en nietige van de crimineele procedures, ingesteld door [...] Fredrik Christiaan Reynhard [...] op ende jegens Adrianus Hoevenaar [...] wordt aangetoont, zo wel, als de nulliteiten van het vonnis [...] den 4 july 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 429 5

duellioms, naar het thans algemeen aangenomen Syfthe.' ma, had behoore geprocedeerd te zijn , dan is het voor al geweest in de plaats gehad hebbend? ómftan. digheeden en beroeringen binnen Amersfoort, in den jaare 1703, maar het is er wel verre van daan, dat Pieter van Houten en Richard Saab, beide Burger. Capitainen en Mr. Willem Teekman, Oud Burgemeefter van die Stad, op den 1 October 1703, zouden zijn gevonnisd ter zaake van begaane Crimen Izfce Majestatis (t), of dat daar bij hunne goederen zijn ■ verbeurd verklaard ten behoeve van den Lande, dewijl deTwee eerfte zijn gecondemneerd , om geëxecuteert ts worden mee den fwaarde dat er de dood na volgde, en de Jaatfta om met zijne knien in het zand gefteld , zijn borst en fchouders ontbloot, zijne oogen geblind, het fwaard over zijn hoofd geflagen, en hij ten eeuwigen dage» gebanne te worden uit de Stad, Steden en Lande van Utrecht , zonder ooit daar weder inpe te komen, op' pcene van fwaardere ftraffe, te ruimen binnen den tijcf van Drie dagen, condemneerende denzelven in de kosten van haarlieder Gevangenisje; mitsgaders in de Mijen van Jujlitie, tot tauxatie van den Hove. Zo als die Vonnisfen den 3 October daar aan volgende binnen Amersfoort zijn geëxecuteerd; en welke Vonnisfen woordelijk te vinden ziin in de Europijche Mercurius het 14 Stuks 2 Deel, bevattende de Zes laatfte maanden van 't jaar -7<>3- pag» 294-283.

«57- Dit alles dient ten bewijze (gelijk hier te vooren

Ïw2 mn t6Ceft ^ Sd,n'iVer Va" tet b°ve»gemeUe leu getaalt, als h, op pag. 81 ftelt, dat zij gevonnisd zijn L **ke van gebmju Majesteit en reUtUe. «^zjnrej