Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(499 >

822. En wel in dier voegen, dat de ftrafïe, welke de Gecondemneerde ter caufe van het Crimen bevonde wierd te moeten ondergaan, gefteld moefte worden toe eene jant, in gevalle hij het Bannisfement kwame te overtreeden.

823. Hoewel voorheen, onder de beheerfching van Keizer Carel en Philips, de Bannisfementen gewoonlijk wierden gedaan, op poene van de Galg,

824. Gelijk men dit ook uitgevoerd vind, bij een© Sententie van het Hof van den laatften July I57®> °P* gegeeve bij MMhaus ie jur. Glad. pag. 631,

825. Zo heeft men nochtans geoordeelt daar in veraa* dering te moeten maaken, gelijk.dit ook gedaan is bij hee 58 Artikel van de Ordonnantie nopens den Itijl van proce» deeren in Crimineele zaaken, den 9 July 15 70 gearrefteerd en vervolgens ingevoerd; waar bij gezegt word:

826. Die fententie of vomisfen, tegens den voorfeyde gecontumaceerden, fal gegeven worden, fulks ende op defelve panen als den criminelen perjoon geleden foude hebben, indien hy jegenwoordig geweest hadde, met alle kosten, ende niet alt'-jt op de galge, of andere corporele pasne of lyf. Jiraf. - Zie Utr. Placaatb. II D. fol. 1154.

827. Dat het Gerecht en het Hof (wat den ftijl van procedeeren in Crimineele zaaken betreft) ook ge. houden zijn zich dien conform te moeten gsdraagen , is bij de Eerfte Afdeeling van deze Verdeediging (van art33 tot 46) beweezen:

li 2

228. Waar

Sluiten