is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw magazijn voor jonge juffrouwen, in hondert eenvoudige brieven, gewisseld tusschen Emilia, Carolina en Lisette.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUW MAGAZIJN

voor

JONGE JUFFROUWEN.

L B r i e f.

Lieve carolina!

JKFu is het reeds vier weeken geleden, dat ik u niet gezien hebbe; dat is al te lang: want anders ging er geen dag voorbij, of wij waren in elkanders gezelfchap. Het ftaat u nog wel voor, toen Mevrouw G. mij bij haare Dogter had laaten haaien, dat u en mij de tijd zoo lang viel, eer wij elkander weder mogten zien. Zoo gaat het mij thans ook, fchoon ik er langzamerhand aan gewenne: de menigvuldige afleidingen, die men in de ftad, meer dan op het land, voor zijne gedagten heeft, moeten, gelijk mijne zuster zegt, veel daaraan toebrengen. Niets behaagt mij meer, dan de inval van Mevrouw S,$ dat wij, naamelijk, onzevriendA fchap 9