is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw magazijn voor jonge juffrouwen, in hondert eenvoudige brieven, gewisseld tusschen Emilia, Carolina en Lisette.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vcnR jonge juffrouwen. 4*

mH Wij kunnen het in h geheel niet vergeeten, Gij wilt weeten, waaide Carafifia) welke inftrumenten de psalter* en cijmbaalen'zijpV Hierin zal ik u terftond voldoen,' De rafter was val hout, met fnaaren befpannui, op de Wijze eener luit, h j wierd in den grooten tn kleinen verdeeld, " Op den kiemen waren flegts drie fnaaren, Wh men kan ;cr egtertw^f toonen op maaken, Op den groten vaïen tien ftaareu, welfce daycpm ook da psalter met tien fnaaren genoemd wordt, lelijk gij ?elf boven m™SW psalm zult geleezen hebben. Het cijmbaa.! was een fnftrument, dat uit twee halve koperen bolle van maatige grootte beftond* die tegen malkander aangeflagen». een fteik ge. Tuid gaven, Trappsalnier Zijn , die David iaar V 'vijftien %pen in het bmnenfte voorhof des tempels 'gewaakt beefu Nu zal ik U Rog vraagen ? wat herkent net woord Sela fïk weiwh.> da? gij van uwe reis Wél wit te huis gekomen, «m. 4 1« vermoede, dat uwe oogên weimg droog %u\\m geweest zijn, en groet§ u hartelijk