is toegevoegd aan je favorieten.

Julia St. Laurence, of De schoone onbekende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaringen geven. Wat zegt gy van Lady AHfordl Vind gy ze niet een zeer aartige Vrouw? o Zy is dc befcnaaiïte Vrouw van geheel London, hoewel zy van zeer lage geboorte is. Haargrootvader, moet, zoals men zegt, een kruidenier in de ftad geweest z;> n, het is derhalven geen wonder dat hy aan zyn famielie eenrofyn naliet!" deze bedroefde.vernuftige trek, die daar te boven nog op kosten van eene Vriendin gefchiede, ontroerde my in de daad, en maakte dat ik Lady Seymour nu op eens van eene geheel nieuwe zyde leerde kennen.

In deze kringen van pragt moet waarlyk aanfteking heerfchen, want zelf myne oude Bernarda word coquet. In plaats van haar vorig kleed van bruine grein en van hare ronde muts draagt zy thans een caraco van moe* felin en een bonheur, zy poeiert haar hairen, en heeft eenen kleinen kastoorhoed op! Zy beweert dat alle kameniers zo gekleed gingen, om zich van het kanaille te onderfcheiden!

Vaartwel myne waarde. Ik ben met alle' liefde

Uwe

Julia St. Laurence. ;

5i r