is toegevoegd aan je favorieten.

Julia St. Laurence, of De schoone onbekende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Julia St. Laurence aan dezelve.

Portmausquare in Decemb. IV ben zedert drie dagen niet wel en daarom genoodzaakt geweest de kamer te boude* In dien tyd heb ik verder niemand gehoort en

gezien dan Lord IVooaky, die onder het

Zo als hy het noemt uitfluitend regt der viiendfchap, my onaangediend, een bez( ek gaf.

Hy is weer geheel leven, hy danste, zong, en klapte als een papegay niets beduit ei\,e taal, hy fprak met opgetogenheid van Mevrouw 7, n '.erville, die ik van myn leven nog niet gezien heb, hy befpotte de hoogmoed yan Mevrouw Vernon, ue gevoeligheid van J^ady Seymour , het flegt gedrag van Lady Allford, en de goedhartigheid van Sir C/iaries, hy vroeg my, waar meê ik, in de afweT zigheid van Lady Seymtur den tyd doorbragt, of ik reets in de opera was geweest, wanneer jk voornemens was tot m\n buiten verblyf terug te kean, hoe lang ik nog zou treuren, en of mv die nieuwe kring van gezelfchap niet zeer vreemd voorkwam ? Ik antwoorde

op