is toegevoegd aan uw favorieten.

Julia St. Laurence, of De schoone onbekende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—— 229 ——

fche harmenie gehoort wierd; haare fchoone oogen hebben door het wenen, over my rampzaligen, haaren glans verlooren. Seymour, ik kan, ik wil haar niet overleven!

De Doclers hebben gezegd, dat niets dan de lugt van Italiën haar weer kan herftellen! 6 Hemel, in de woestyncn van Lapland v\ilde ik vergaan, wanneer ik haar flegts behouden, wanneer ik flegts hare fchoonheid die door verdriet verwelkt is, weder herüel ■ len kan.

Moest zy daarom flegts blyven leven, om dit laatfte fchrikkelyk lyden te ver.'rrigen, haren verloren man weder re zien, nog eens vol liefde in zyne armen te zinken, en haare oogen, aan het hart, dat haar verliet, voor eeuwig te fluiten.

Seymour, gy zyt getuige, hoe zeer ik haar beminde, hoe teder ik haar veriies beklaagde, en hoe harteljk het my rouwde Over myn tweede huwelyk!

Vriend, hoe zal ik u voor uwe edelmoedigheid danken? Hoe kan ik u voor de behouding van myne eenige geliefde belonen? Uwe vrouw was by deze ontmoeting, die my C want ik was op zulk een voorval niet P 3 be-