Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«2 AAN HET CONGRBS

terest neemen, en met minder Commisfie-geld te vreeden zijn dan de Britten.

Het geen echter voor alle Staaten van Europa va* het hoogst gewigt moet zijn, is:

„ Dat het geheel in ftand blijven van kunnen handel van de naauwfte vereeniging met de Hollanders „ afhangt.''''

De tegenwoordige treurige gefteldheid van de Engelfche Bank en handel compagnien, welkers fondfen in handen van de infolvente Regeering zijn, moet bij eene Bankbreuk ook die van den handel ten gevolge hebben. — De onmogelijkheid, dat de Bank met klinkend geld elf honderd millioenen Guldens op brief jens aan Toonder zou kunnen betaalcn, en daarom reeds de betaaling heeft moeten opfchorten, en wel haast geheel en al zal moeten ophouden; — dat de Oost Indw fche Compagnie zonder fonds, pn tegenwoordig, door haare fchuldcn, op het punt is om eene Bankbreuk te maaken, waar in zij de grootfte huizen van Negotie zekerlijk moet medefleepen , — de onzekerheid van de commercie in zulke handen, daar het voornaam beftaan van dezelve op een onmeetlijk fijftema van overdreeven Papieren crediet rust, behoort waarlijk alle volken zoo verftandig te maaken, dat zij begrijpen , dat zij niet alleenlijk zekcrer zijn bij den Bataaffchen handel, maar, dat ook dwang en noodzaaklijkheid hen zal verplichten, bij het in een ftorten van het Engelsch fijftema van negotie, na Holland wederom te rug te komen. — Deeze en nog meer andere redenen moeten alle Staaten van Europa aanfpooren, om de Bataaffche Republiek in zulk eenen ftand te brengen, dat zij handen genoeg bezitce, om aan de behoeften van den Europifchen handel, in zulke gevaarvolle tijden, te kunnen voldoen.

Geen

Sluiten