Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

maals zo bekoorelijk gelaat. Zij trad voord . . . traivoord over de zwijgende heide; zij ging henen döor het woud. Zij daalde neder langs de fteilte van den heuvel: ten laatften ... ten laatlkn bereikte zij de zwijgende valieije. Hier flikkerde een voorbij (hellend lugt ,- verfchijnfel te midden door de fchaduwen, en vertoonde haar het lijk van L.mikcl . . . van Lar nul, wiens vuist zelve aan -zijne dagen een einde maakte. Zijn aangezigt was gefronsd en (ï.amgetrokken; het gedolde bloed bezoedelde zijne handen.

Plotfeling ftond zij ftil — eene kille huivering lilde over geheel haar lighaam. Ontzettend fprak ïhans de vergramde fchim van Larnul.

De Schim.

Hier . . . hier aanfchouwt gij mijn lijk , 6 Asala! Zie ... zie de wonden van mijne borst. Vest . . . vest uwe oogen op mijn bloed, en — tzidder! . . .

Dus fprak de geest, en aanftonds verdween deze in eenen nevel, Spraakeloos, onzeker, wat zij

be-

Sluiten