Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 21 )

— Florentin zat intusfchen zeer geduldig bij 't vuur, op de plaats daar Laurens gezeten bad.

Onder het eeten vertelde Martha haaren Man alles, wat tusfchen haaren Vader, haar, en den Knaap voorgevallen was; en dat zij hem beloofd had, zijne Moeder te zullen zijn, als hij zich als een braave Jonge gedragen wilde.

„ Laat mij daar voor zorgen , Martha! — „ antwoordde Laurens, _ „ aat konn maar » op de opvoeding aan. "

Alleen niet, lieve Man! daar zijn veel Kinderen, die zeer ftreng opgebragt worden, en toch met deugen.

,, Streng — en goed is ,eesa onderfcheid; „ het komt maar op een week hart aan. "

Even dat meen ik, lieve Laurens.' zoo meen ik 't ook,

£ Nu Ja! — maar de Jonge heeft een week. hart; hij fchre.de, toen ik hem ernffig aau• Za"; ~ H'J weende en zugtte, toen ik zij, nen Broodzak verbrandde. — Een booze , Knaap zou , als ik hem ernrtig aangezien ..A3d, of als een Schalk gelachen hebben, of B 3 „ hij

Sluiten