is toegevoegd aan uw favorieten.

Florentin van Fahlendorn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CS 3

REISGESCHIEDENIS

VAN

FLORENTIN van FAHLENDORN.

N

X ^ a dat mijne Vaders van Pampus te ru» gereid: waren, ligtten wij ons anker, en voeren

door Texel naar de groote Zee. De eerde

dagen van onze reize fleet ik meerendeels op

het verdek, wijl het fchoon weêr was. De

Geedelnke uit het Wurtembergfche , de Heer Schmid, was altijd in mijn gezelfchap, en onze harten waren als in een gefmolten. —. Dikwils zaten wij zwijgend bij malkander, en als de een den anderen aanzag, dan waren onze oogen water. — Boven mij zag ik den blaauwen Hemel, helder en klaar, gelijk een Lazuur ; hij fcheen als een onafmeetelijk Half•ïond op de groote vlakte des waters te rnften, A 2 0p