Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 129 )

wat gij doen zult : Wij' hebben een groot Adelijk Goed, waar op een Mooie ftaat, op het zelve, kort bij de Mooie, ftaat een fchoon groot Huis, in welk tot hier toe een Ja"er heeft gewoont ; dit word gerepareerd , en het Huis zult gij bewoonen; boven zal ik een paar Kamers laaten maken, om een intrek te hebben, wanneer ik hier kom. — Voor dat Huis loopt eene gemeene Landftraat, die inzonderheid veel van Voerlieden bereden word, daar kund gij dus Herberg houden; Brandewijn en 3ier hebben aldaar bovendien goeden aftrek , ook is aldaar al het gereetfehap tot brouwen te vinden. — "De Jager had hier bij acht 'morgen Bouwland, ook zoo veel Weijland, en een halven morgen Hof, dit alles zult gij ook hebben. — Gevalt u dat?

„ Ongemeen , Genadige Freule 1 ongemeen I n Maar hoe zal het dan gaan ? wat zal ik „ dan jaarlijks moeten geven ? "

Hoor Rothbeck! ik weet. dat *ii een hi-naf

man zijt, wat gij nodig hebt, zal ik u eens een Jaar lang voorfchieten , gij zult dit Jaar Knegt voor mij zijn, hoe meer gij mij nu kund inbrengen, des te grooter zal uw loon

zijn, de zaken loopen dus geheel voor mijn I 3 re-

Sluiten