Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Brief.

dezelve te dragen. Men geeft aan eenige van de eerfte alleen vryhe'k, om twee of driemaal m het jaar in de tuinen te gaan: andere komen nooit in dezelve; maar alle hebben de vryheit om in de baden te gaan, in de kerk, by eenige vrienden, en by hare geneesheeren.

Een ander overeenkomft is 'er tuffchen de huwclykcn der Chriftenen en Turken. De eerlte hebben mede het minfte deel niet in de keus die men voor hen doet; zy is zelfs bepaalt in hunne kintshek, door hunne bloedverwanten. Wanneer de tyd nadert om het zelve te voltrekken, werden de vrienden van den jongman op een feeft genodigt by de vader van de dogter: op het welke men den dag van de voltrekking bepaalt. Het zelve gezelfchap bevind zig op het avondmaal by de dogter, des daags voor den bepaalden dag; en de vrienden van den toekomenden man keeren vervolgens by hem weder. Hy heeft tot dien tyd zig nog niet vertoont, fchoon men fchyn gemaakt heeft van hem te zoeken : hy is verphgt volgens het gebruik, van zig te verbergen; eindelyk geleit men hem, in zyn flegtke gewaat gekleet; en naar eenige andere diergelyke klugnge plechtigheden, trekt hy zyn bruiloftsklederen aan; omtrent middernacht, keeren zyn vrienden ieder met een toorts in de hand, voorgegaan van eenige fpeellieden , naar het huis van de bruid. Men weigert hen kwanswys binnen te laten; hier op ontkaat een foort van gevegt, waar in deze de overwinning behalen die nooit twyffelachtig is. Dan wert de dogter naar het huis van haren man

ge-

Sluiten