is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?34 De Nieuwe Reisiger.

rivier Miana vallen. Deze rivier, en de berg die aan de overzyde legt, fcheiden Mediën van Parthen. Wy trokken over beide, en verlieten dit fchoone land met weerzin.

Parthen, dac een der grootfte landfehappen van Perfiën is, onder de naam van Frak-at-Zcm, lege ten ooften van Mediën, en ten noorden van Perfiën. Het is byna geheel met bergen bedekt. De lugt is hier droog cn het aardryk onvrugtbaar, zoo men 'er de oevers rivieren en becken van uitzondert. Voor het overige koomc die land'vry wel overeen mee hec denkbeeld, dac de hiftoriè'n ons van deszelfs oude bevvoonders geven.

Sultania, Casbin, Com, Cachan en Ispahan, zyn de voornaamfte Steden van dit landfehap; Ispahan is de hooftftad van het geheele Koningryk. Wy hielden ons niet lang te Sultania Op, om dat bet zelve niets aanmerkelyks behelft, deszelfs omtrek is met ruïnen en puinhoopen bedekt. Men geloofc dac zy voormaals de hoofeftad van Parthe'n was, en dac zy Tigranocerte genaamc wierd. Casbin, een aanmerkelyke Stad een zuiden van Sultania, heefc mede niecs wetenswaardig. De Koningen van Perfiën hielden hier lang hun gewoon verblyf, dog Abbas de Groote bragc de zetel des ryks naar Ispahan over. De inwoonders roemen 2eer op hunne druiven; zy zyn inderdaad van een verwonderenswaardige groote en fchoonheit: men maakt van dezelve veel wyn, die ondanks het verbod van Mahomét zeer hoog door de Perfianen gefchat word.

Ge-