Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ De Nieuwe Reisigër.

Ik heb tyd genoeg gehad om de ftad Suez te befchouwen, door dien ik na het vertrek van het Schip moeft wagten. Deze ftad !egc in een onvrugtbare landftreek, die zelfs tot het geringfte kruid niet voortbrengt; en zelfs het water, dat men hier drinkt, bekoomt men uit eenige verafgelegene vyvers en putten. De haven van Suez beflaat het uiteinde van de Arabifche Zeebaren, of anders de Roode Zee genaamt. Alle haare fterkte beftaat in een klein Fort, van welke de wagt zoo als het my toefcheen uit omtrent twintig Turkfe Krygsknegten beftont. Suez was voormaals een groote Stad, onder verfcheide namen bekent. Men noemde haar de Stad der Helden, lieropoolis: zy wierd ook Cleopatra en Arfinoë genaamt. Men zegt dat Amra, die Egypte, voor den eerften Calif van Damaskus, overweldigde, van de Zee tot aan de Nyl een kanaal had doen graven, dat bevaarbaar wierd by den aanwas van deze Rivier; maar wanneer de Mahomettanen deze ftad verwoeft hadden , geraakte dit kanaal langzamerhand verftopt; en men vond 'er rans geen voetftappen meer van overig. Men wil dat Sefoftris Koning van Egypte, Darius Koning van Perfien en in het vervolg Ptolomeus, mede ondernomen hebben om de Rode Zee met de Middelandfche Zee te vereenigen door middel van een kanaal dat van den Nyl tot in de haven van Suez liep : dog 't wierd niet volvoert, door dien men vreesden,, zoomen zegt, dat Egypte geheelyk overftroomt zou worden, vermits dit land verfcheide vademen lager als de

golf

Sluiten