Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ga De Nieuwe Reisiger.

hebben , (trekt zig zomtyds tot de bomen ufo Voornamentlyk is 'er een die zy voor geheiligc houden, die zy zorgvuldig verfieren, en die dikwyls van een Pagode verzelt is. Deze boom werd Var of Ber, boom der Banjanen of Wortelboom genaam t. Hy heeft deze laatlte naam gekregen om dat zyne takken ligtelyk wortelsfchieten en andere takken voortbrengen. Zomtyds gebeurt het dat een eenige boom, aen welke men devryheid geeft van zig uittebryden, een groote uitgeftrektheid beflaat. Ik heb 'er een gezien die dertig Franfche roeden in middellyn befloeg, en door de uitgeftrektheid van zyn takken, overdekte hy op zig zelve een wandelweg.

In den omtrek van Suratte is de grond zoo vrugtbaar, dat het niet nodig is dat-men 'er eenige milt op brengt om dezelve te metten: De lugt is hier zeer warm, maar defïèlfs overmatige hitte word gematigt door de zagte regens en de winden die in zekere maanden heerfchen. Het is deze mengeling van heet en vogtig weder, die de vrugtbaarheid aan den grond geeft, en de fchoonile landftreek van de geheele weerelt maakt, van een grond die uit de natuur droog en onbewoonbaar is. Het Graan dat vereifcht wort tot voedzel voor eene zoo groote Stad; werd van alle zyden in overvloed toegebragt, benevens alles wat dienen kan om een wellultige tafel te ftofferen. Het Graan word ftraks na het regen Saifoen gezaait; in welke tyd de aarde zig gemakkelyk laat bearbeiden; nooit_ befproeit men de zelve, vermits

Sluiten