Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VlER-EN-VEERTIGSTE BRIEF. ?I

wel uitvoerden. De eene vertoonde een Hollander aan welke de andere zyne trouwloosheden verweet. Zy maakte fterke bewegingen, en deed duizend bewegingen met het lighaam en aangtzigt, en maakten fchaamteloze gebaarden , met een vlugheid en zwakheid die my verbaasden en de aanfehouwers deden lachen. Vervolgens verfcheenen twee dwergen van den Koning, die dezen dans tragten natebootfen en befpottelyk te maaken. De Koning had de kleinfte, welke mede de vermakelykfte was, aan een der Vrouwen uitgetrouwt welke ons bedienden. De opper-danferes kwam ten twedemaal te voorfchein met een zilver fchoteltje, dat met betel opgevult was, welke zy ons aanbood. Wy namen 'er iets uit, en leiden eenig geld in deszelfs plaats, gelyk zulks hier de gewoonte is. Zy wilde ons het zelve wedergeven 3 maar ik weigerde het met te zeggen dat het geen gewoonte onder ons was, om iets weder te nemen het geen wy eens gegeven hadden.

Wanneer de maaltyd geëindig was , geleide de Koning ons door alle de vertrekken van zyn Paleis, en zelfs in dat voor de Koningin, na dat hy zyn muilen, en wy onze fchoenen uitgetrokken hadden ; want deeze plaats werd als geheiligt befchouwt. Ik deed duizend dankbetuigingen aan haare Majefteit voor de eer die zy ons aangedaan had, en verzekerde haar dat ik niet verzuimen zou om haare goedheden alomme te verbreiden , om 'er de gedagtenis van E 4 te

Sluiten