Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io De Nieuwe Reisiger.

vaaren in de gewoontens en Hiftorie van het Land; en in deze verafgelegene lugtltreek, ontving ik van hem alle de nodige hulp en verligtingen.

Wanneer gy zult gezien hebben , zeide hy my, het grootfte gedeelte van de Chineefche Steden , zoo zult gy tufTchen haar een zoo groote gelykvormigheid ontdekken, dat het byna genoeg is een eenige te befchouwen, om zig een algemeen denkbeeld van alle de andere te vormen. Haare gedaante is vierkant, ten minnen voor zoo veel het de grond toelaat. Twee groote ftraaten die eikanderen kruizen, waar van de eene van het Ooften naar het Wefien en de andere van het Zuiden naar het Noorden loopt. Het middelpunt vormt een groote plaats, van welke men de vier voornaamfte poorten van de Stad ziet. Ieder vierkant werd door lange ftraaten doorfneden, waar van de eene breder als de andere is, welke met huizen bezet zyn die niet meer als een , of ten hoogden twee verdiepingen hebben. Een gragt, een wal , een fterke muur en toorns vormen den omtrek van de Chineefche Steden , en zelfs van die welke men Krygsfteden noemt. De Inwoonders hebben het voorbeeld van onze veftinsen niet gevolgt, zelfs niet zedert dat zy gebruik van gefchut maaken.

In de Stad, heeft men nog andere hoge toorn? en die nog hoger fcheinen om dat de huizen weinig verhevenheid hebben. In de ftraaten,

ziet

Sluiten