is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Negen en Vyftigste Briet. iói

dezelfde gebaarden , met dezelfde buigingen, als men over drie duifend jaaren deed: deze buigingen, deze uitdrukkingen en deze gebaarden, worden, gelyk ik gezegt heb, alle aangewezen en geboden in het boek der befchaaftheid , *c geen men de kinderen in China laat lezen, en met 't welk zy nooit den fpot dryven wanneer' zy groot worden.

De bezoeken die hier by lieden van aanzien afgelegt worden, moeten voor de middagmaaltyd gefchiedén. En het zou een gebrek van eerbied zyn , wanneer men zig voor hen vertoonde met de houding van iemand die reets gegeeten had. Men zou hen nog meer beledigen , wanneer men in het naderen een wynreuk van zig gaf. Hierom moet men zig wel wagten van dezelve te drinken , wanneer men een bezoek by hen aflegt. Zy gefchieden zeldzaam zonder dat men thee aanbied. Na eenige woorden wiffeling, koomt een knegt, zinnelyk gekleet, met zoo veel kopjes binnen , als 'er perzonen op de byeenkomil zyn. Hierop beginnen de grillen weder met het aannemen van het kopje, met het aan de mond te brengen en het aan de bedienden wederom te geven: men vertrekt vervolgens met andere plegtigheden. De Huisheer geleid hec gefelfchap tot aan de draagftoelen ; daar neemt men affcheid van eikanderen, en men vertrekt. Naauwlyks is- men vertrokken, of hy zend hen een bediende agter na die hen op nieuw begroet; een weinig verder, yin*

V. Deel L den