is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 De Nieuwe Reisiger.

gen, en een onzuivere vermenging vormen zouden. De vrouwen, welke haare mannen vergezellen , 'moeten dus niet dulden dat zy haar naderen , of veelmin zich aan andere mannen overgeeven. Men moet een geftrenge onthou. ding in acht neemen; en men verhaalt vreemde gevallen van lieden, welke deeze wetovertreeden hadden, als dat zy zoo valt aan een kleefde, dat men bezweeringen en verzoeningen in 't werk Hellen moeft, om hen vaneen re ticheiden.

Wanneer zy te Jesfo aangekomen zyn , zoo bezoeken zy alle de tempelen en kapellen ; en als zy deze ronde gedaan hebben, zoo bekomen zy een kleine doos, die den vollen aflaat van hun* ue zonden bevat. Zy verbergen dezelve onder hunnen hoed , om hiar voor de invloeden der lucht te befcherraen ; en wanneer zy in hunne wooning wedergekeert zyn, zoo plaatzen zy haar in een byzonderen is. Schoon het vermogen van deeze aflaten niet langer dan een jaar duurt, zoo bewaaren de Japanneezen haar altoos zeer zorgvuldig. De aftrek in deeze koopwaaren is by uittrek groot, voor die geenen, welke buiten ftaat zyn om de heilige plaats te konnen bezoeken. Dit is een onüitbaare bron van rykdcmmen voor de Priefttrs, welke deezen handel dry ven.

Omtrent denzelven tyd dat de Monniken orders in Europa opgerecht wierden , veftigde zich in Japan een genootfehap van Kluizenaaren, welke op dezelve wys als de oude bofchbewoonders leefden. Men vind deze order nog in Japan, en deze Kluizenaars leiden nog een afgezonderd

lee-