is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tfo De Nieüwe Riijicir,

dieven ontdekken konnen , bet toekomende voorzeggen, en de zieken geneezen. Zy hadden in den beginne geen andere beoefening dan de befpiegeling van God en van de Natuur; hier om beroemden zy zich de fleutelen van den hemel te bezitten. Na dat zy zich eenigcn tyd voor de Gcneesmeefters der zielen uitgegeeven hadden, zoo hebben zy zich zeiven diets gemaakt, dat zy de lichaamen mede geneezen konden. Door dit dubbeld middel fielten zy zich in ftaat, om de menfchen te konnen bedriegen, en hun fomtyds nuttig te Wezen; gelyk zulks eenige Monniken orders door hunne Bibliotheeken en Apotheeken zyn. Men heeft eenige van deeze Japanfche kluizenaars, welke zich beroemen dat zy de Grysaards weder jong maaken konnen; het verdigtzel van de Fontein van Jouvence, is van alle tyden en aen landen eigen.

De Sencoïften tellen nog eenige andere orders op, welke meeft alle uit lediggangers, of behoeftige lieden beftaan, welke, in de fchaduw van den altaar, alle de gemakken en vermaaken van het leeven genieten, en zich hehnelyk aan allerlei ongebondenheden overgeeven. Men heeft in Japan, gelyk in Europa, Bedelmonniken en Nonnen. Een gencotfehap van dochters , die hec geheele land doorkruisfen, hebben veel overeenkomft met die omdoolende Nonnen, welke men in Europa, geduurende devaften, in de Roomfche landen ziet bedelen. Een jonge dogter van arme ouders, en die geen ander erfdeel dan haare fchbonheit bezit, omhelft deezen ftaat des te

ge-