Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Negen en Zestigste Brief. 89

den. Verfcheide kleine kanaalen ftroomen dooide voornaamfte ftraaten; en zy zyn zoo diep, dat zy de kleine barken ontfangen konnen, welke de koopwaaren en levensbehoeftens aanbrengen, en voor de huizen der inwoonderen naderen konnen. Ik befcbouwde de meenigte van deeze kanaalen met verwondering, over welke bruggen van eon zeldzaame fchoonheit leggen. 'De boorden der rivieren zyn ter wederzyden met marmere kaeien gezoomt, welke trapswys gemaakt zyn , waar door men overal aan land komen kan. De fmalle en rechte ftraaten hebben geen ander pla. veitzel dan een weg van gehouwen fteen lang de huizen, tot gemak van de voetgangers. De uiteinden van iedere ftraat word des nachts door goede poorten gellooten; en deeze ftraaten hebben allen een plaats, met hekken omringt, diedenoodige werktuigen bevat om den brand te blusfchen, benevens een waterput tot dit einde: deeze voorzorg is zeer noodzaakelyk in Japan , alwaar men zeer dikwyls brand heeft. Het kasteel van Ofacka heeft in het geheele Ryk geen weedergade in pracht, uitgeftrektheit en fterkte, dan alleen dat van Fingo. Deszelfs vorm is vierkant, en het beflaat meer dan een uur in uitgeftrektheit. De Vorft onderhoud hier altoos een fterke bezetting; en twee Heeren van het Hof, voeren 'er beurtelings het bevel , geduurende drie jaaren. Wanneer de eene hier zyne bediening begint, moet de andere zich naar het Hof begeeven om rekenfchap van zyn beftuur te F 5 doen.

Sluiten