is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drie en Tagtigste Brief. 203

Het Koningryk Aftrakan , 't geen aan de eene zyde door de.Kaspifche Zee, aan de andere door de bergen van Circasfiën bepaalt, en door de Wolga, Jaick, en verfcheide andere rivieren befproeit word, legt onder een der fchoonfte lugtftrckcn. Het was een gedeelte van het oude ryk van Gengis-Khan, en vervolgens van dat van Tamerlan. Het had, na hun, zyn byzondere Koningen, die in een volmaakte eendragt met hunne nabuuren, de Tartaaren van Kafan ,• leefden. Zy ondergingen het zelfde noodlot, en wierden, gelyk zy, aan de Rusüfche heerfchappy onderworpen, door de Czaar Jan Bazilides , die dc Tyran genoemt wierd, hy was een der grootfte overwinnaaren , en der boosaardigfte menfehen die Rusland heeft voortgebragt. Deze overwinning is mogelyk de aanmerkelykfte gebeurtenis uit de hiftorie van dit land; maar ik zal u over het Rusfifche ryk zelfs onderhouden.

Dc inwoonders van dit uitgebreide ryk zyn een verzameling van verfchillcnde volken : onder, deszelfs oude inwoonders vermengde zig Sclavonicrs, Hunnen, Sarmaaten, Bulgaaren, Kofakken, Rokfelaanen, Tartaaren, enz. Men wil dat het woord Rusfen van Rojf koomt, 'tgeen in de Sclavonifche taal, verftrooiden beteekend, om dat alle deze volken in hutten woonden, die van eikanderen verfpreit waren. Zy leefden toen onder geen de minfte regeringsvorm; en het was niet voor