is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£33 De Nieuwe Reisigek.

„ bedekt haar met een kleed'<van grove woi „ of paarde haair. Zy konnen gemakkelyk „ opgefiagen worden , en zyn zoo ligt dat „ een kameel 'er vyf of zes dragen kan.

„ De kleeding der Tartaaren , uit de na„ buurfchap van Saratof, beftaat uit een rok „ van fchapenvagten, die met een gordel is ,, vaftgehegt; en een kleine ronde muts die „ met bont gevoedert, en met een pluim ,, van roode zyde verfiert is, en een broek „ van leder of lynwaat, en laarzen. Hun „ hooft is kaal gefchoren, uitgezondert een „ bos haairen, die zy zamenvlegten, en op „ de fchouderen laaten afhangen, Zy zyn „ met een boog, pylen, fabel, en lans ge-,

wapent, die zy met veel behendigheid be. „ handelen. Men verzekert dat hunne vrou-. „ wen kuis en onbekwaam tot ongebondent,, heden zyn, en dat zy zelfs niet weten wat

overfpel is. Men vind onder dit volk uit„ muntende bedienden, en men kan allerlei ,, dienften van hen trekken, mits men hen „ met zagtheid behandelt. Wanneer zy op ,, iemand vergramt zyn , zoo wenfchen zy „ dat hy elders mag gaan woonen, en als een „ Rus arbeiden. Zy gelooven dat de deugd

de menfch gelukkig maakt, en dat de on„ deugd hem elendig doed worden. Wan. „ neer men iets onregtveerdigs van hen voiv

dert, zoo antwoorden zy met een fpreekij wQQi'dj dat een mes, fchoon fcherp zyn-

5> de,