Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vier en Tagtigste Brief. 239

dit foort van kaas bereid. Zoo ras men de fleuren gevangen heeft, zoo wafcht men de kuit in witte wyn, en men laat hem eenige tyd in de zon droogen. Men doet hem vervolgens in een vat dat met kleine gaatjes doorboort is: men verplet hem met de handen; en wanneer al de vogtigheid 'er uitgelekt is, zoo legt men hem met zout in kleine vaatjes. De befte kaviaar word op de Wolga naby Aftrakan gemaakt, van waaromen hem naar Portugal, Spanjen, en Italiën, over Holland en Engeland verzend. De Keizer heeft dezen handel aan zig behouden, 't geen aan den Staat aanmerkelyke fommen verfchaft. Dit gercgt, in't welk ajuin, olie, azyn en peper koomt, wekt den eetluft op; maar men moet 'er aan gewoon zyn om het te konnen eeten.

Al de vifch die te Aftrakan op de markt overblyft, word op een afgezonderde plaats geworpen, om tot voedzel voor dc varkens en het gevogelte te dienen. Deze markt werd tweemaal des daags , des morgens en des avonds , gehouden. De eerfte is eigentlyk voor de Tartaaren gefchikt; fchoon de Armeniërs en Rusfen 'er mede hunne waaren op verkoopen mogen. Het is dus met de tweede niet gelegen, waar van de Tartaaren uitgefloten zyn. Het is deze laatftc zelfs niet geoorlooft om in de Stad tc flapen, zy woonen buiten de voorfteden in huizen die van aarde gemaakt zyn, die in de zon gedroogt is; maar

Sluiten