is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER DER

De Bisfchoppen en priefters dry ven openbaar Bl3dZ'

Simonie. - . . r

Men preekt weinig in Rusland en waarom t De kloofters zyn zeer meenigvuldig in Rusland. - . . !_ .

Waarom men zig in den geeftelyken ftaat be- I geeft. J Geftrengheid der Monnike orders. - n Op wat wys de Monniken zig fchadeloos ftel- I

len. - - . > 296

Hunne groote onwetentheid. - J

De kluizenaars van dit land. - . 207 Verftandige reglementen van Czaar Peter voor

de mannen en vrouwen kloofters. - 208 Befpotting van dezen Vorft aan de oude Monniken en Roomfche geeftelyken gedaan. 200 Drinkhuizen voor de arme Rusfen. - • Verfcheide fteden van Rusland. . f 3°t

Kanaal tot gemeenfchap van verfcheide zeen. 302

Zes en Tagtigste Brief. Vervolg van Rusland.

De Stad Moskou < voormaals de Hooftfiadn

van Rusland. Haare gelegentheid. > 3°3

Haaren vorigen en tegenswoordigen ftaat. J Haare gebouwen. - .

De hiftorie van den rok van Chriftus die men °

hier bewaard. - «o*

De koftbaarheden van de fchatkamer in een!

kerk te Moskou. - . I

Het af beeldzel van de Maagd Maria , door \ 306

Lucas gefchildert. - J De groote klok van Moskou. . "}

De Chineefche Stad te Moskou. - J 3°7

De