is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE ZAAKEN.

Bladz.

De weg van Moskou naar Veronez. L ,.6

BefJïryving van de Stad Veronez - T Een windmolen van een vreemd loort. 1 De S° Rusfifche Vloot is te Veronez ge- J 347

Hiftorïvan de Keizerin Catharina. - 34» W« men in Rusland over het ontwerp van de lórbonne dagt, om de Latynfche met de Griekfche kerk te vereenigen - 349

Czaar Peter'kleefden zynen godsdienft aan. I Q Refchrvving der Griekfche kerken. - I Op wat wis de godsdienftm dezelve verrigt -

word- * . '2<.,

Een oude Rusfifche gezinte. - -

Verfoeiielykheden die men nen te lafte legt 3f3 De Luterfche zyn het talrykfte in Rusland na-|

Deformeerde ën Room'fche hebben hier J ™

HiftS^de dood" des Cz'arowits', zoo„1

Of de KdzaerineCa«harina tót zyn dood mede-J

Degeg:rugtenhed1e hier omtrent verforen zyn.. jg De hiftorie van den Prins Menzikof. -

Het landfchap Bilgorod. " " l6a

Wyze om de fchattingen te ontvangen. 3f

ES£ hun opperhotf,- *

Hy verraad de Czaar. . *

Wraak van Peter I. - ^nrMe"n r 366 Mazeppa verbind zig aan andere Kofakken. |

Afbeelding van deze volken. " IA

K ou de hooftftad van de Ukraine, - .69 Andere aanmerkelyke plaatzen van dit landfchap. ,"••■»■>" " . l

gckveS^ m

ve.

Vil Deel, Ff De