is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLAD W YZER DER

Bladz.

De Rusfifche Artillery. • . i

Zeemagt. f 37.1

De Stad Smolensko en haar gebied. - 374

Het landfchap Lyfland. - . 3-^

Deszelfs koophandel. - . t De Stad Riga. - . f 377

Mariënbourg, geboorteplaats van de Keizerin 1

Catharina. L ^78

Op wat wys de oude Czaaren trouwden. 3 Onlulten tusfchen de Czaar en zyn vrouw. 370 Hiftorie van den berugten Patkul. - 38!

De liefdenshandelingen van de Keizerinnen

Catharina, Anna en Elizabeth. - gFj

Agt en Tagtigste Brief.

Vervolg van Rusland.

De Steden Twer en Novogorod. - 383

Koophandel van deze laatfte Stad. - \ o Haaren ftaat voor het Chriftendom in dit Land. ƒ 3°4 Wonderwerk van St. Anthonius. . 385-

De weg van Moskou naar Petersburg. 1 Befchryving van de Stad Petersburg. - f 3°ö De hinderpalen die men heeft moeten verwinnen om deze Stad te bouwen; . 387 Vergel yking van de bouwing van Salente door Jdomeneus en die van Petersburg, door Peter de Groote. - -gg De gelegentheid V3n PetersbiKg. - 389 Haare huizen, kerken en paleizen. - 390 Tweede vergelyking van deze Stad met Salente. 391 Het getal der inwoonders van Petersburg. •% De oude gewoontens beginnen in Rusland we-» 39a

der te herleven. J De Rusfen b.ininnen de vaften. - 393

Afbeelding van de Keizerin Elizabeth - 394 Die van de.tegenswoordige Keiierin, De oadï kroons opvolging. - . 3^5

De eernamen der oude Czaaren, - 397

O-i-