is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44Ö De Nieuwe ReIsiger.

*

bevel van den landvoogdt of van den raedt, gewaerdeerd, en op ftaendevoet betaeld.

De kerkelijke vergaderingen heffen, in de wijken ; de noodzakelijke lasten tot onderhoudt van de leeraren, de onderfteuning der armen, en den opbouw der kerken. Alle de volkplantingen der Engelfehen in Amerika, zijn, ten opzichte van het geestelijke, aen het gezag van den bisfehop van Londen onderworpen; maer men zendt te Jamaïka bijna niet dan kerkdijken, zonder eenige wetenfehap en zeden , die het volk , 't welk zij komen onderwijzen, het eerfte voorbeeldt geven van vrijgeesterij' en ongebondenheit.

De dienstboden, die hunnen ph'gt betrachten, worden hier grootelijks geacht en begunstigd. Ik zag 'er, die gevoed en gekleed waren als hunne heeren, welke voor hun een paerdt, en een' Neger om hen te dienen, onderhielden. Daer is 'er, dié, na den tijdt hunner verbindtenis uitgediend te hebben, zelfs hoofden des huisgezins, en eigenaers van fraeie bezittingen geworden zijn. De anderen handelt men met veel geürengheit; en om den geringften misflag worden zij in de ijzers geklonken. De levensmiddelen worden hun bij het gewigt, en in eene kleene hoeveelheit toegemeten. Het geene deze

foort