Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 De N i e y w e Rn si g e k.

& fchrik, toen ik op eene hoogte eene op„ gerechte pael gewaer wierd, en befpeurde „ dat dezelve een gedenkteeken van "eene

pasgebeurde krijgsverrichting' was. Dit ge|, denkteeken vertoonde de afbeeldingen'van,

twee menfehen zonder hoofden , en eenige „ anderen in hun geheel. De eerden gaven „ de dooden, en de anderen de krijgsgevan„ genen te kennen. Eén mijner geleidercn

onderrichtte mij, bij deze gelegenheit, „ dat men, wanneer 'er Franfchen onder de „ eenen of anderen zijn , dezelven met de „ armen op de heupen laet rusten, om hen „ te onderfcheiden van de Wilden , wier ,, armen men langs het lijf laet hangen. Dit % onderfcheidt ontftaet daer uit , dat deze „ volken opgemerkt hebben dat wij ons veel„ tijds in deze geftalte houden, 't welk onder

hen niet gebruikelijk is.

„ De Chikachazen , zoo even genoemd, „ zijn doodelijke en onverzoenlijke vijanden „ der Franfchen en Iliinoizen. Onze ver„ bindtenis met deze laetften , brengt hen „ fomtijds met ons in oorlog; en de Engel„ fchen van Karolina verzuimen niets , om „ dit vuur van verdeeldheit te onderhouden \y en acnteftoken. Zij zien onze grondftich„ ting van Louiziana niet zonder argwaen, „ aen, en befchouwen dezelve als een' fluit|{ boom , dien wij tusfehen hunne magtiï ge volkplantingen van noord Amerika en ,#? V. 1 ■■ • " tl' Mexi-

Sluiten