is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?3S De Nieuwe Reisigek.

gefchiedt alleenlijk in de eerfte verrukking van blijdfchap over de zege, en zelfs op her. Velde der overwinninge. Zij behandelen niet alleen de vreemdelingen, die hen komen bezoeken, maer zelfs de gevangenen , welke zij zonder wederftandt grijpen, met menscblievendhcit, en hebben bovenal veel medelijden met de vrouwen en kinderen. Wanneer men, volgens hun gedrag en de duistere overlevering yan het geene 'er bij hen , voor de komst der Europeanen gebeurd is, van hunne lotgevallen oordeelt, behelst hunne gefchiede. nis mets, gelijk de onze, van deze langdurige en bloedige oorlogen, van deze rampzalige gebeurtenisfen , yan deze algemeene verdel, gmgen , zoo dikwerf onder ons vernieuwd» De ontrouwigheden , de verraderijen , de meineedigheden , de diefftaljen en de dood, flagen , zoo gemeen onder de befchaefde volken, zijn hun bijna onbekend. De zedekunde , de wetten , fchavotten en ftraffen Zijn derhalve vruchteloos voor menfchen , die flechts de natuur volgen, en wien onze misdaden een afgrijzen baren.

Tegenwoordig vindt men in de eilanden piet dan het overfchot van het Karaïbifche volk , het zij het, door onze oorlogen met hetzelve, verdelgd is, het zij het grootfte getal, afkeerig van de nabuurfchap der Euro. peanen, zich op het vastelandt van Amerika begeven hebbe. Sommigen, zegt. men,'

leven