Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Honderd en Negenentwintigste Brief. 23$

koopmanfchappen in de pakhuizen opleggen. De andere helft beflaet een' kleenen heuvel j, waer op de fterkte , die de reede verdeedigt, gefticht is. Deze beide gedeelten van het vlek zijn gefcheiden door de rivier, zoo even gemeld. Het eerfte ligt tegens eene fteile hoogte , die , het van bijna alle zijden omringende, de lucht onderfchept, en de hitte, welke dezelve den ganfchen dag door de zon wordt medegedeeld , op de ftadt te rug ftuit. De zonneftralen , zoo door de zee als door het zandt van den oever weerom gekaetst3 veroorzaken mede in dit verblijf eene onverdragelijke hitte. Hier door is 'er de lucht ongezond en gevaerlijk; en niettemin zijn 'er da zeelieden en bijna alle de vreemdelingen , dia te Martinique komen , gehuisvest. De bijzondere landvoogdt en bewindsman hebben in, deze ftadt hun gewoonlijk verblijf. De Dominikanen en Jezuiten bedienen de kerfpellen ; ook ziet men 'er nonnen en Gasthuisbroeders , welke laetfte het opzicht over het gasthuis hebben.

De andere plaetfen van het eilandt zijn de fterkten Royal, la Trinité, Marigot en la Rivier e Salée. De eerste is best gelegen, en hare haven wordt voor eene der fchoonste van het landt gehouden. De ftadt is het verblijf van den algemeenen landvoogdt, en de zetel van de opperfte raedsvergadering'. De zittingen van dit gerechtshof worden alle twee

maen-

Sluiten